top of page

Научни проекти за вродения имунитет

2017-2023

Image-empty-state.png

ACIP 328_2020 Understand why people with Rheumatoid Arthritis have the flu more often and how to help them

Финансиран от Международна мрежа на Институтите Пастьор - ACIP

Image-empty-state.png

ДН 11/5_2017 Сиртуини  (SIRTs) – нови мишени за фина епигенетична регулация на патологията при ставно възпаление по време на грипна инфекция

Финансиран от Фонд научни изследвания

Image-empty-state.png

КП-06-Русия-5 Полиспецифичност на имуноглобулин А и G

Финансиран от Фонд научни изследвания

bottom of page