top of page

Хистон деацетилази и онкологични заболявания

Хистон деацетилазите HDAC действат като онкопротени 

HDAC експресията е повишени в туморна тъкан​

Хистон деацетилазите (HDACs) действат като онкопротеини

Подобно на сиртуините, в клетката има и други типове деацетилази, които модулират функцията на различни протеини в ядрото и цитоплазмата на клетките. Хистон деацетилазите са разнообразни типове с различна локализация. Те могат да действат като онкогени и са свръх-експресирани (има ги в повишено количество като транскрипт и продукт) в различни солидни тумори. Ролята им се определя от стадия и подтипа на туморите – например HDAC1 е в много високо ниво при естроген рецептор позитивен рак на гърдата, докато HDAC2 и HDAC3 са по-силно експресирани при агресивна форма на негативен за естроген рецептор рак на гърдата. Счита се, че при туморите засилената експресия на HDACs може да доведе до потискане на транскрипцията на тумор-супресорни пътища, включително регулатори на клетъчния цикъл, което насочва клетките да се делят непрекъснато.

Защо потискане на HDACs има ефект при солидни тумори?

Инхибирането на HDACs засяга туморни клетки, предизвиквайки (в зависимост от лекарството, дозировката и типа на туморните клетки)

  • стопиране на клетъчния цикъл

  • индуциране на клетъчна смърт

  • намаляване на ангиогенезата

  • модулация на имунната система

Въпреки, че нормалните клетки също експресират HDACs, се счита че ефектът на инхибиторите на HDACs се държи на „епигенетична уязвимост“ на туморните клетки, където - за разлика от нормалните клетки, има „излишък” в епигенетичните регулатори. HDACs са от съществено значение за поддържането на набор от ключови гени, необходими за оцеляване и растеж на туморите.

Понастоящем има повече от 10 различни инхибитори на HDACs, които са в различен стадий на клинично проучване. Засега са одобрени четири инхибитора (Вориностат, Ромидепсин, Белиностат, Панобиностат – вижте информация за HDACs инхибитори, тяхната класификация и фаза на клинично проучване  в Таблица 1.

Клинични изпитания с хистон деацетилазни инхибитори

Compound
Target
Class
Phase trial
Panobinostat (LBH-589)
Pan-HDAC inhibitor
Hydroxamic acids
Approved in 2015 for multiple myeloma
Belinostat (PXD101)
Pan-HDAC inhibitor
Hydroxamic acids
Approved in 2014 for PTCL
Romidepsin (desipeptide-FK228)
Pan-HDAC inhibitor
Cyclic tetrapeptides
Approved in 2009 for CTCL
SAHA(Vorinistat, Zolinza)
Pan-HDAC inhibitor
Hydroxamic acids
Approved in 2006 for CTCL
Valproic acid
Pan-HDAC inhibitor
Short-chain fatty acids
Phase III
Tacedinaline (CI994)
Subclass I-selective inhibitor
Benzamides
Phase III
Givinostat (ITF2357)
Pan-HDAC inhibitor
Hydroxamic acids
Phase II
Resminostat (4SC201)
Pan-HDAC inhibitor
Hydroxamic acids
Phase II
Abexinostat (PCI24781)
Pan-HDAC inhibitor
Hydroxamic acids
Phase II
Rocilinostat (ACY1215)
Selective class II HDAC inhibitor
Hydroxamic acids
Phase II
Quisinostat (JNJ-26481585)
Pan-HDAC inhibitor
Hydroxamic acids
Phase II
Practinostat (SB939)
Inhibit class I, II and IV HDACs
Hydroxamic acids
Phase II
Mocetinostat (MGCD0103)
Specific against class I and IV HDACs
Benzamides
Phase II
Entinostat (MS275-SNDX-275)
Class I HDAC inhibitor
Benzamides
Phase II
Sodium phenylbutyrate
Inhibit class I and II HDACs
Short-chain fatty acids
Phase II
AR42
Pan-HDAC inhibitor
Hydroxamic acids
Phase I
4SC202
Selective class I HDAC inhibitor
Benzamides
Phase I
Pyroxamide (NSC696085)
Inhibitor of affinity-purified HDAC1
Hydroxamic acids
Phase I
CHR-3996
Selective class I HDAC inhibitor
Hydroxamic acids
Phase I
CHR-2845
Hydroxamic acids
Phase I

Пример за комбинирана терапия с HDAC инхибитори при левкемия

При левкемия, приложението на HDAC инхибитор не успява да потисне туморните стволови клетки и заболяването рецидивира. Терапия с арсенов триоксид (химиотерапевтик с търговско наименование Trisenox или ATO) елиминира стволовите клетки, и потиска туморния растеж в краткосрочен план, но във времето туморният растеж продължава и се стига до агресивна форма на болестта и смърт. При прилагане на ATO в комбинация с HDAC инхибитор се премахват всички видове туморни клетки и настъпва оздравяване.

bottom of page