top of page

КП-06-Русия-5 Полиспецифичност на имуноглобулин А и G

Финансиран от Фонд научни изследвания

Цел на настоящия проект е да се модифицират имуноглобулини (Ig) от клас А и G, да се оцени тяхната полиспецифичност и да се изследва ефекта на модифицираните имуноглобулини върху активацията, миграцията и хоминга на неутрофилите при остро възпаление

Графичен абстракт на проекта

Приложение на получените данни

Приложение 1

нови методи за подобряване на терапевтичния потенциал на имуноглобулините

Приложение 2

нови знания за мукозния имунитет и ролята на неутрофилите

Приложение 3

създаване на нова генерация имуноглобулинови препарати

ГАЛЕРИЯ

bottom of page