top of page

КАКВО ПРАВИМ:

Търсим нови подходи за терапия на инфекциозни, възпалителни и дегенеративни заболявания чрез регулация на функцията на неутрофилите и вродения имунитет 

НАШАТА ЦЕЛ:

Запознаване на широката публика с нашите научни проекти за вродения имунитет и най-новите открития и технологии в 

областта на имунология

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ:

Да помогнем по-широк кръг от хора да придобият нови знания, чрез които да правят осъзнати избори за здравето си или да заемат активна роля в лечението си

За сайта PROJECT IMMUNOLOGYBG

и научните ни проекти за вроден имунитет и сиртуини

За нашия екип

мултидисциплинарен и мотивиран

DSC_8896a.jpg

Петя Димитрова

доцент д-р

  • Grey LinkedIn Icon

Работя в областта на имунологията от 1999 година. Интересувам се от механизмите за регулация на вродения имунитет. Привърженик съм на идеята за осъзнато здраве и активно участие и ангажиране на пациента при лечението му.

Milena%20Leseva_edited.jpg

Милена Лесева

молекулярен биолог д-р

  • Grey LinkedIn Icon

Научните ми интереси са в областта на епигенетиката.

Интересувам се от плурипотентни стволови клетки и приложението при редки заболявания. 

Обичам да пътувам и да опитвам нови неща (буквално и метафорично). Живяла съм в САЩ и Сингапур. Мечтая да видя северното сияние!

KalinPhoto_edited.jpg

Калин Стоянов

студент по медицина

  • Grey LinkedIn Icon

Студент съм по Медицина, 6.курс, МФ към СУ "Св. Кл. Охридски". Интересите ми са в областта на онкологията и имунологията. Особено много ме вълнува клиничното приложение на най-новите научни открития в областта на биомедицината.

LoraIMG_20200313_111352_edited.jpg

Лора Симеонова

вирусолог д-р

  • Grey LinkedIn Icon

Работя в областта на вирусологията и изследвам нови антивирусни препарати, модификатори на биологичен отговор при грип, терапевтични комбинации за антивирусна терапия.  Интересувам се от механизмите на антивирусна резистентност. 

Tin Wall

София Геройска

Студентка съм в Бакалаварска програма "Обща Биология и Микробиология", Нов Български Университет, София. Интересувам се от нутригенетика, хранене и метаболизъм.

Intertwined

Мартина Иванова

Студентка съм в Бакалаварска програма "Обща Биология и Микробиология", Нов Български Университет, София. Интересувам се от механизми, включени в процесите на възпаление и стареене на кожата.

Ние четем следните научни списания:

coverCell.tif
Nature Medicine.jpg
nejm740.jpg
Immunity-Cover.jpeg
Journal_of_Immunology_cover.gif
immunology_blog_290x290.png
Nature_Reviews_Immunology_(cover).jpg
JBC.jpg
kumar-pnas-cover.png

Нашите изследвания са финансирани от:

FNI_2.png
Fulbright.png
Institute Pasteur.png

Ние се консултираме с:

Проф. д-р Чавдар Василев
научната активност
гл. ас. д-р Иглика Джумерска-Алексиева
научна активност

Ние обменяме идеи с:

Доц. д-р Милен Георгиев
научна активност

Доц. д-р Анастас Пашов
научна активност

Доц. д-р Велизар Шиваров
научна активност

Доц. д-р Таня Димова
научна активност

Доц. д-р Антоанета Тончева
научна активност

проф. Светла Данова
научна активност

Елена Бачева
Основател на "Дневникът на мама и татко"

Нашите стажанти са:

Нашите стажанти
Маргарита Маринова

Нашите дипломанти
София Геройска, бакалавър, НВУ

Мартина Иванова, бакалавър, НБУ

Ние се намираме на следния адрес:

Контакти

Българска Академия на науките

Институт по микробиология "Акад. Стефан Ангелов"

Департамент по имунология

Лаборатория по експериментална имунотерапия

ул. "Георги Бончев" №26, 1113 София, България

е-mail: petya.dimitrova2015@gmail.com

tel: +359 2 9793131

Ние търсим научна информация още в:

scopus.jpg
Pubmed.jpg
F1000-Logo.png

Полезни връзки:

Institute of Microbiology.jpg
Bulgarian_Academy_of_Sciences_logo.jpg
Министрество на образованието.jpg
bottom of page