top of page

Зелена салата

Полифеноли - модулатори на SIRT в 100 г свеж продукт: Quercetin (1.85 мг), Luteolin (0.40 мг)

Зелена салата
bottom of page